dây đai nhựa , dây đai nhựa hcm, mua dây đai, dây rút nhựa, dây đại thép, dây đai giá rẻ

Bảng giá

BẢNG GIÁ DÂY ĐAI PP
     
TÊN HÀNG LOẠI   ĐƠN GIÁ
CUỘN 
Dây đai PP(5*0.5mm*7000met, Trắng) Malaysia dùng máy tự động A1  585,000 
Dây đai PP (19*0.95mm*8.5*0.5kg, Vàng) dùng máy tự động A1  335,000 
Dây đai PP (12*1.0mm*10.5kg*0.5kg, Vàng) dùng máy tự động A+  380,000 
Dây đai PP (15*0.8mm*10.5*0.5kg, Trắng trong) dùng máy tự động A+  390,000 
Dây đai PP (9*0.75mm*10.5*0.5kg, X.Lá) dùng máy tự động A  320,000 
Dây đai PP (9*0.75mm*10.5*0.5kg, Đỏ) dùng máy tự động A  320,000 
Dây đai PP (9*0.75mm*10.5*0.5kg, Vàng) dùng máy tự động A  320,000 
Dây đai PP (9*0.75mm*10.5*0.5kg, Trắng) dùng máy tự động A  320,000 
Dây đai PP 12*0.75mm*12.0kg*lõi 0.5kg Vàng, dùng máy tự động A  365,000 
Dây đai PP (12*0.55mm*3000m, đỏ) dùng máy bán tự động A  315,000 
Dây đai PP (12*0.55mm*3000m, Vàng) dùng máy bán tự động A  315,000 
Dây đai PP (12*0.55mm*3000m, Vàng) IN CHỮ, dùng máy bán tự động A  345,000 
Dây đai PP (12*0.55mm*3000m, Trắng) dùng máy bán tự động A  315,000 
Dây đai PP (12*0.55mm*3000m, Cam) dùng máy bán tự động A  315,000 
Dây đai PP (12*0.55mm*3000m, Xanh dương) dùng máy bán tự động A  315,000 
Dây đai PP (12*0.55mm*3000m, Xanh lá) dùng máy bán tự động A  315,000 
Dây đai PP (12*0.55mm*3000m, Đen) dùng máy bán tự động A  315,000 
Dây đai PP (15*1.1mm*10.5*0.5kg, Vàng) dùng máy tự động, dùng tay A  320,000 
Dây đai PP (14.5*0.75mm*11.4*0.5kg, Vàng) dùng máy tự động A  345,000 
Dây đai PP (15*0.55mm*11.5*0.5kg, Vàng) dùng máy bán tự động A  345,000 
     
Dây đai PP (11*0.7mm*10.0kg Trắng, Vàng, xanh, đỏ) dùng máy bán tự động B+  290,000 
Dây đai PP (12*0.65mm*10.0kg Trắng, Vàng, xanh, đỏ) dùng máy bán tự động B1  250,000 
     
Dây đai PP (9*0.68mm*10.0*0.5kg, X.dương) dùng máy bán tự động B1  250,000 
Dây đai PP (9*0.68mm*10.0*0.5kg, Xanh la) dùng máy bán tự động B1  250,000 
Dây đai PP (9*0.68mm*10.0*0.5kg, Trắng) dùng máy bán tự động B1  250,000 
Dây đai PP (9*0.68mm*10.0*0.5kg, Đỏ) dùng máy bán tự động B1  250,000 
Dây đai PP (9*0.68mm*10.0*0.5kg, Vàng) dùng máy bán tự động B1  250,000 
Dây đai PP (9*0.6mm*10.5*0.5kg, Tím) dùng máy bán tự động B1  250,000 
Dây đai PP (9*0.68mm*10.0*0.5kg, Hồng) dùng máy bán tự động B1  250,000 
Dây đai PP (9*0.68mm*10.0*0.5kg, Cam) dùng máy bán tự động B1  250,000 
Dây đai PP (12*0.85mm*10*1.0kg, Vàng) dùng máy bán tự động B2  195,000 
Dây đai PP (12*0.85mm*10.5*0.5kg, X.dg) dùng máy bán tự động B2  195,000 
Dây đai PP (12*0.85mm*10*0.5kg, do) dùng máy bán tự động B2  195,000 
Dây đai PP (12*0.85mm*10*0.5kg, Xanh lá) dùng máy bán tự động B2  195,000 
Dây đai PP (15*0.85mm*10* lõi 1.0kg Vàng) dùng máy bán tự động B2  195,000 
     
BẢNG GIÁ DÂY ĐAI PET
     
TÊN HÀNG LOẠI   ĐƠN GIÁ
CUỘN 
Dây đai PET(15.5*0.65-1.0mm*20kg/cuộn) Malaysia  A1  750,000 
Dây đai PET(15.5*0.65-1.0mm*20kg/cuộn) Thái Lan A1  750,000 
Dây đai PET(16*1.0mm*20kg/cuộn) Việt Nam A1  700,000 
     
back-to-top.png